Sušinové květiny

  • sušinovou nebo jakoukoli aranž připravíme dle přání zákazníka
  • možnost osobní konzultace - podle interiéru či exteriéru

 

© BAZA Graphic